ambicja


ambicja
[амбіцья]
f
амбіція

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

 • ambicja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. ambicjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} silne pragnienie osiągnięcia sukcesów, zaszczytów bądź tytułów, dążność do uczynienia czegoś wyjątkowego, a także do podniesienia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ambicja — ż I, DCMs. ambicjacji; lm D. ambicjacji (ambicjacyj) 1. «poczucie godności osobistej; honor, duma» Mieć, stracić ambicję. Nie mieć odrobiny ambicji. Być bez ambicji. Pochlebiać czyjejś ambicji. Unieść się ambicją. Zranić, urazić czyjąś ambicję …   Słownik języka polskiego

 • mówić — 1. Coś mówi samo za siebie «coś jest oczywiste, nie wymaga komentarza ani dodatkowych wyjaśnień»: Energia elektryczna wytwarzana na bazie bełchatowskiego węgla jest o 40 proc. tańsza od energii uzyskanej z innych źródeł. To mówi samo za siebie.… …   Słownik frazeologiczny

 • unieść — dk XI, uniosę, uniesiesz, unieś, uniósł, uniosła, unieśli, uniesiony unosić ndk VIa, unoszę, unieśćsisz, unoś, unieśćsił, unoszony 1. «dźwignąć coś w górę, podciągnąć ku górze, umieścić coś wyżej niż poprzednio; podnieść, wznieść» Unieść głowę.… …   Słownik języka polskiego

 • амбиция — обостренное честолюбие , со времени Петра I; см. Смирнов 36, Христиани 23. Через польск. ambicja из лат. ambitio …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Maxwell Caulfield — Pour les articles homonymes, voir Caulfield. Maxwell Caulfield est un acteur et producteur américain né le 23 novembre 1959 à Glasgow (Royaume Uni), connu pour ses rôles à la télévision et à la scène. Sommaire 1 Jeunesse …   Wikipédia en Français

 • АМБИЦИЯ — (франц. ambition, от лат. ambitio). 1) сперва означало домогательство места; потом стремление к милостям и повышению в чинах; 2) самолюбие, честолюбие, чувство чести. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910 …   Словарь иностранных слов русского языка

 • амбиция — и, ж. Обостренное самолюбие, чванство, спесь. Старуха тоже была властна, с амбицией (Салтыков Щедрин). Синонимы: высокоме/рие, го/рдость, надме/нность Родственные слова: амбицио/зный (амбициозный клиент), амбицио/нный (амбиционный клиент)… …   Популярный словарь русского языка

 • honor — 1. Unieść się, ująć się honorem «czując się urażonym w swej godności, postąpić tak, jak wskazuje honor, ambicja, a nie rozsądek»: (...) nie chciała być ciężarem w domu, gdzie nazywano ją darmozjadem, uniosła się honorem i uciekła (...). H.… …   Słownik frazeologiczny

 • miłość — 1. Miłość własna «nadmierne poczucie własnej wartości; ambicja, duma»: Uważana była przez towarzystwo zbierające się u pani Adamowej prawie że za dziewczynkę, ale w sposób, który nie upokarzał jej miłości własnej. Nie tylko bowiem dopuszczano ją… …   Słownik frazeologiczny

 • ambicjonalny — «wypływający z ambicji, często wygórowanej, podyktowany ambicją» Względy ambicjonalne. Ambicjonalne rozgrywki, spory …   Słownik języka polskiego